VOOR WIE

Colorfull Care en Auti-coaching biedt begeleiding aan huis aan mensen die op zichzelf wonen of thuis bij hun ouders of verzorgers. We zijn er voor kinderen, jongeren en ouderen die een (licht) verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis hebben. Het kan ook zijn dat je als ouder(s) ondersteuning nodig hebt bij de zorg voor je kind, óók dan kunnen we onze specialistische begeleiding en zorg bieden.

Onze deskundigheid zetten we in met één doeleind. Samen ervoor zorgen

dat onze hulpvragers, in samenwerking met hun netwerk, zo volwaardig

mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wil je ondersteuning of begeleiding aan huis? Daarvoor heb je een

beschikking nodig vanuit de Jeugdwet, WMO of WLZ. Op basis van de

levensgebieden die vermeld staan in je indicatie leveren wij de

ondersteuning.


Het aanvragen van een beschikking of indicatie kan soms lastig zijn. 

Wij assisteren je bij het aanvragen, dat scheelt soms al een hoop uitzoek werk.

Aanmelden
Hulp nodig?