Autisme
Uitblinken In Wat Wij Doen Vinden We Belangrijk! Kennis Is Weten En Over Autisme Weten We Veel. Wij Zijn Deskundig Als Het Om Autisme Gaat.
DALL·E 2023-03-08 12.26.01 - back of a little girl sitting in a large field full of colored toys but al the toys are sorted bij color

Autisme uit zich bij elke persoon op een andere wijze. Het kan invloed hebben op verschillende zaken. Het kan lichamelijk invloed op je hebben, op je denken en handelen, de voortgang op school of werk en op het hebben van sociale relaties. Meerdere mensen met autisme voelen zich hierdoor soms dan ook anders dan de rest.
In de hulpverlening ligt de focus te vaak op de beperking en onmogelijkheden. Máár bij Colorfull Care en Auti-coaching wordt er anders tegen aan gekeken. Na jaren van samenwerking en persoonlijk contact is het duidelijk dat er veel meer is dan de beperking.
DALL·E 2023-03-08 11.55.56
DALL·E 2023-03-08 11.57.07

We hebben geleerd dat Autisme sterke vaardigheden, eigenschappen en talenten met zich meebrengt en dat die bij elke persoon aanwezig zijn. Het is gebleken dat het helpt te ontdekken welke kwaliteiten en sterke eigenschappen je bezit zodat je niet alleen de beperkingen ziet.
GEEF ME DE 5
expert-icon1

In onze begeleiding streven we naar de 5 pijlers uit de ‘Geef me de 5 methodiek.’ Het autisme begrijpen, positief contact, basisrust creëren, problemen oplossen en ontwikkeling bevorderen. Deze pijlers passen bij ons en dragen we graag uit in onze expertise gedreven zorg..

expert-icon2
AUTSTANDING TALENT

Colorfull Care en Auti-coaching werkt vanuit een positieve psychologische benadering. Dit betekent dat we je kwaliteiten en sterke eigenschappen zo goed mogelijk benutten om meer vaardigheden eigen te maken, volgens onze eigen ‘’Autstanding’’ talent benadering. Colorfull Care en Auti- coaching ondersteunt, begeleidt en coacht je hierbij. 

Jouw ‘Autstanding’’ talent staat centraal.

Aanmelden
Hulp nodig?