AUTISME EN SUÏCIDALITEIT

DALL·E 2023-04-17 22.03.01

Het positieve zien en halen uit het Autisme is onze insteek, maar we erkennen tegelijkertijd ook de moeilijke kanten. We weten dat er mensen zijn die het leven met Autisme zwaar vinden. Zij voelen zich niet thuis in deze wereld. Erkennen van deze pijn en de gedachten, doen wij, en vinden dat hier aandacht voor moet zijn. Deze aandacht geven wij!

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met Autisme vaker last hebben van zelfmoordgedachten. Er is sprake van meer kwetsbaarheid dan bij mensen zonder Autisme, doordat er meerdere risicofactoren zijn. Het zien en vinden van oplossingen voor problemen is meestal niet te overzien. Het gevoel dat ‘het nooit meer goed komt’ en vast te zitten in een uitzichtloze situatie zijn kenmerkend.

In onze begeleiding nemen we dit mee. Door onze expertise weten we op welke wijze wij hierover in gesprek gaan en wat de ander hierin nodig heeft. Onze missie is dat elke persoon kan inzien dat er meer is dan de uitzichtloze situatie. We bieden graag inzicht in mogelijke oplossingen én nemen de ruimte voor jou en je naasten bij dit thema.

Hulp nodig?